Projekt Mały Miś w świecie wielkiej literatury

W roku szkolnym 2020/2021 grupa „Żabek” przystąpiła do realizacji  projektu: „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”. Realizacja owego projektu posłużyła przede wszystkim rozwojowi czytelnictwa i współpracy między nauczycielami, ale także rozwijaniu kompetencji kluczowych dzieci oraz własnych. Kompetencje kluczowe rozwija się bowiem w perspektywie uczenia się przez całe życie, a udział w zmisiowanym projekcie bezdyskusyjnie temu służy.

Zrealizowaliśmy poszczególne moduły:

–Książki dzieciństwa

–Mały Miś w świecie emocji

–Dbamy o zdrowie z Małym Misiem

–Zmisiowany eko-kalendarz

–Mały Miś i supertajny projekt

Udział w projekcie przyczynił się w dużym stopniu do rozwoju dzieci. Wymagał zaangażowania i dodatkowych działań, a osiągnięte efekty posłużyły podniesieniu jakości pracy przedszkola.

Przede wszystkim projekt stanowił atrakcyjną formę realizacji zadań przedszkola opisanych
w podstawie programowej. Co więcej – projekt wpisał się w zalecane sposoby i warunki realizacji podstawy.

Praca z modułami Małego Misia pozwoliła na realizację wszystkich kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021, dotyczących przedszkoli.

Po udokumentowaniu projektu grupa „Żabek” otrzymała dla Publicznego Przedszkola
w Trzcianie certyfikat: „WZOROWEJ PLACÓWKI MAŁEGO MISIA W ŚWIECIE WIELKIEJ LTERATURY”

 

 

Skip to content