Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

 

7.00 – 8.00   Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne i w małych grupach,  zabawy swobodne ( konstrukcyjno-manipulacyjne) przy niewielkim udziale nauczyciela, stolikowe, zabawa ruchowa.

8.00 – 9.00 Czynności porządkowo – higieniczne, śniadanie – kultura spożywania posiłku.

9.00 – 10.00   Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą realizowane  w obszarach według wybranego programu nauczania. Zajęcia dydaktyczne, programowe prowadzone przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia z języka angielskiego, logopedyczne, zajęcia rytmiczno – muzyczne.

10.00 – 11.00  Spacery, obserwacje przyrodnicze, poznawanie najbliższego otoczenia, wycieczki tematyczne, zabawy dowolne dzieci na powietrzu lub w sali, gr i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe w sali lub na powietrzu.

 11.00 – 12.30   Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, obiad – kultura spożywania posiłku,  wdrażanie do poznawania różnorodnych smaków.

12.30 – 13.45   Odpoczynek poobiedni, leżakowanie- grupy młodsze,  ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę, zabawy tematyczne ćwiczenia i zabawy utrwalające i rozwijające kompetencje dzieci, praca indywidualna z dzieckiem,  realizowanie zadań w ramach programów innowacyjnych, dodatkowe zajęcia z Technologii  ICT, zajęcia muzyczno- ruchowe

13.45 – 14.15  Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne, zabawa ruchowa, podwieczorek.

14.15 – 16.00  Swobodne zabawy, gry dydaktyczne i stolikowe, ćwiczenia słownikowe, ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia,  prace użyteczno-porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci do domów.

Podczas przygotowania dziecka do przedszkolnego startu, warto zapoznać dziecko  z elementami dnia w przedszkolu, a niektóre z nich próbować wdrożyć w życie dziecka jeszcze przed pójściem do placówki, np. proponować dziecku różne aktywności po śniadaniu, np. czytanie książeczek, układanie puzzli, malowanie farbami, zabawy z ciastoliną itp. a potem wyjść z maluchem na świeże powietrze, pójść na spacer bądź na plac zabaw. 

EMAIL

przedszkoletrzciana@interia.pl

Telefon

14 613 60 27

Adres

Trzciana 300
32-733 Trzciana

Skip to content