Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

Rekrutacja 2023 / 2024

 

Trzciana, 20.03.2023r.

INFORMACJA

 Zgodnie z terminarzem Zarządzenia nr 472/VIII 2023 Wójta Gminy Trzciana,
 listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola. 

W związki z tym, prosimy Rodziców zakwalifikowanych dzieci do Publicznego Przedszkola w Trzcianie, o dostarczenie oświadczenia „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” (załącznik poniżej), w terminie do 22.03.2023r.

    Telefon kontaktowy 14 613 60 11

 

Terminy rekrutacji:

Od 27 lutego – do 10 marca 2023r. – składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
(Załącznik nr 1, Załącznik nr 1A)   REGULAMIN

 

 

Dokumenty do pobrania:

Załącznik nr 1 , Załącznik nr 1A

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

 

 

 

 

 

Od 20 lutego – do 27 lutego 2023 – składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Trzcianie w roku szkolnym 2023 / 2024 (Załącznik 2)

Deklaracja do pobrania:

Załącznik 2

 

 

 

 

Kontakt

EMAIL

przedszkoletrzciana@interia.pl

Telefon

14 613 60 27

Adres

Trzciana 300
32-733 Trzciana

Skip to content