Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola korzystają z następujących zajęć:

01

02

03

04

05

język angielski

nasze dzieci zapoznają się z językiem angielskim, jego melodyjnością i
dźwięcznością poprzez śpiew, zabawy ruchowe, rysowanie, uczą się prostych słów, wierszyków i
zwrotów. Pierwsze doświadczenia edukacyjne najmłodszych są znaczące dla ich rozwoju i w
dużej mierze kształtują stosunek do dalszej nauki, dlatego nauka języka poprzez zabawę jest tak
ważna na tym etapie rozwoju dziecka.

zajęcia umuzykalniające

zajęcia rytmiczne w przedszkolu to poznawanie muzyki i instrumentów z różnych stron świata i regionów Polski, dzieci uczą się piosenek, tańców oraz doskonalą poczucie rytmu podczas zabaw przy muzyce.

zajęcia plastyczne

rozbudzają w dzieciach kreatywność, uczą wyrażania emocji przez sztukę,
pobudzają wyobraźnię a także doskonalą zdolności manualne, co jest szczególnie ważne na
dalszych etapach kształcenia, aby rozwinąć sprawność dłoni i palców za co odpowiada motoryka
mała,

zajęcia logopedyczne

kierowane do dzieci, które mają problemy z wymową, ich zadaniem
jest doskonalenie języka, dzięki czemu dzieci mówią coraz poprawniej. Zajęcia logopedyczne w
naszym przedszkolu prowadzone są w formie zabawy. Zarówno metody pracy, jak i pomoce
dydaktyczne dostosowane są do indywidualnych możliwości psychofizycznych podopiecznych,

zajęcia ruchowe

wspomagają harmonijny rozwój dziecka poprzez kształtowanie umiejętności
ruchowych oraz prawidłowych nawyków postawy ciała. Wzmacniają określone grupy
mięśniowe.

EMAIL

przedszkoletrzciana@interia.pl

Telefon

14 613 60 27

Adres

Trzciana 300
32-733 Trzciana

Skip to content