Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

SZANOWNI RODZICE

Opłaty za przedszkole

 Bezpłatna realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8:00 do 13:00 .

Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczający poza podstawę programową wynosi za każdą rozpoczętą godzinę zajęć  1,00  i pobierana jest za usługi świadczone :

– rano od godz. 7:00 do godz. 8:00

– po południu od godz. 13:00 do godz. 16:00

 Dzieci 6-letnie – realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – opłata tylko za żywienie.

Opłata za żywienie wynosi:

3,00 zł  – śniadanie

4,00 zł  – obiad

2,00zł – podwieczorek

Wpłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy dokonywać bezpośrednio na konto:

Nr konta: 36 8589 0006 0030 0780 0329 0001

Należy wykonać 2 przelewy:

  1. Za żywienie
  2. Za opłatę stałą

Tytuł przelewu:

Imię i nazwisko dziecka, adres dziecka, za jaki miesiąc.

Wpłat należy dokonywać do 20 dnia każdego miesiąca i dostarczyć potwierdzenie.

Za wpłaty dokonane  w późniejszym terminie będą naliczane odsetki.  Informację o wysokości opłaty otrzymają Państwo na komunikatorze Messenger w grupach.

Zajęcia dodatkowe w  naszym przedszkolu

  1. Język angielski – zajęcia prowadzi mgr Joanna Trojan
  2. Religia – Wiesława Opyd
  3. Terapia logopedyczna – mgr Ewa Gądek
  4. Technologia ICT – wszyscy nauczyciele
  5. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – mgr Lucyna Wrona, mgr Agnieszka Bębenek
  6. Zajęcia muzyczno-ruchowe – wszyscy nauczyciele
  7. Terapia surdopedagogiczna – mgr Iwona Zelek
  8. Pomoc psychologa szkolnego – mgr Stanisława Frączek

Od dnia 1 marca 2024 r. w naszej placówce oferujemy pomoc psychologa szkolnego,

pani mgr Stanisława Frączek.

GODZINY PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO

Poniedziałek  14:15 – 17:15

Wtorek  12:45 – 17:45

Czwartek  7:00 – 8:00

Piątek  14:30 – 16:30

Psycholog szkolny stanowi wsparcie dla dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Psycholog przyjmuje w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie.

W budynku przedszkola przyjmuje po wcześniejszym ustaleniu terminu spotkania. Zachęcamy rodziców do współpracy.

 

Kontakt z dyrektorem i wychowawcą

Tel. 14 613 60 27

mail: przedszkoletrzciana@interia. pl

 

Kontakt

EMAIL

przedszkoletrzciana@interia.pl

Telefon

14 613 60 27

Adres

Trzciana 300
32-733 Trzciana

Skip to content