23 września 2021r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z Policjantem z Komisariatu Policji z Nowego Wiśnicza. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan Policjant, w formie praktycznej, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię. Dzieci przechodziły po pasach po przygotowanej przez Pana Policjanta jezdni i sygnalizacji świetlnej. Następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Przypomniał numery alarmowe. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Po spotkaniu w sali, przedszkolaki wyszły na podwórko i oglądały radiowóz policyjny oraz zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia. Na zakończenie spotkania wręczyły Panu Policjantowi podziękowanie.

Skip to content