Początkiem grudnia swoje święto mają górnicy dlatego też dzieci z oddziału przedszkolnego (6-latki) na zajęciach
w ramach realizacji zadań z projektu “Polska- moja Ojczyzna” dowiedziały się na czym polega praca górnika, z czego składa się mundur górniczy, jak wygląda strój roboczy i galowy górników, oraz dlaczego święto górników to Barbórka.
Z zaciekawieniem słuchały opowiadania do czego wykorzystujemy węgiel oraz do czego potrzebna jest sól. W ramach zajęć artystycznych wysłuchały orkiestry górniczej, oraz zrobiły i udekorowały górnicze czapki czyli czako. Poznali figury tańca “Trojak”. Malowały również kolorowankę “Górnika”. Najwięcej entuzjazmu wzbudziło oglądanie bryłek węgla oraz soli przez dzieci. Zajęcia te przybliżyły dzieciom trud górniczej pracy, ich poświęcenie dla nas wszystkich, każdego dnia, kiedy zjeżdżają do kopalni. Dzięki takim zajęciom dzieci nie tylko pogłębiają wiedzę, ale też uczą się jak ciężka, odpowiedzialna, ważna i trudna jest praca górnika w kopalni. W niedługim czasie dzieci pojadą też na wycieczkę do Kopalni Soli w Bochni.

Skip to content