W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole brało udział w projekcie: “Poznajemy zawody naszych rodziców”.

Niniejszy projekt edukacyjny wspierał wielokierunkowy rozwój dziecka i jego osobowości poprzez rozwijanie własnych zdolności i zainteresowań, umiejętności współdziałania oraz decydowania o sobie. W związku z charakterystycznym dla przedszkolaków myśleniem konkretnym i obrazowo – ruchowym zakres preorientacji dotyczy zawodów , które dzieci maja okazję poznać przez obserwację i bezpośredni kontakt.

Cele projektu:

– poznanie zasobów własnych dziecka: zainteresowań, zdolności, mocnych i słabych stron, potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń;

–  zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami najbliższymi ich otoczeniu oraz budzącymi zainteresowanie;

– rozwijanie marzeń i motywacji do działania – kim chciałbym zostać, gdy będę dorosły;

– kształtowanie pro aktywnych postaw dzieci wobec pracy (gotowości dziecka do podejmowania działań z własnej inicjatywy);

– kształtowanie sprawczości, przekonania o własnych zdolnościach do działania;

– rozwijanie samodzielności i samoobsługi;

–  doskonalenie umiejętności utrzymania ładu, doprowadzania podejmowanych prac do końca i porządkowania miejsca pracy;

– kształtowanie szacunku do pracy innych;

– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań dzieci;

– stymulowanie pro-zawodowych marzeń dzieci;

– poznanie miejsc pracy w najbliższym otoczeniu i udział w wycieczkach do tych miejsc;

– rozwijanie umiejętności współdziałania;

–  wprowadzenie do uczenia się przez całe życie jako doskonalenia swoich umiejętności związanych nie tylko z zawodem;

– rozwijanie współpracy z rodzicami, zachęcanie do włączania się w działalność edukacyjną przedszkola.

 

W ciągu roku szkolnego udało nam się poznać następujące zawody:

policjant – nawiązaliśmy kontakt z Komisariatem Policji w Nowym Wiśniczu w którym pracuje tata jednego z przedszkolaków, który odwiedził nasze przedszkole i przeprowadził zajęcia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz opowiedział o  zawodzie policjanta, pokazał mundur;

strażak – zorganizowałyśmy wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, na miejscu strażacy pokazali nam remizę oraz przeprowadzili zajęcia w “Ogniku”

leśniczy – nawiązaliśmy kontakt z Leśniczówką Kamionna, zorganizowana została wycieczka do lasu w Kamionnej, pan leśniczy dziadek jednej z dziewczynek opowiedział nam o swoim zawodzie, opowiadał o zwyczajach zwierząt mieszkających w naszych lasach. Dzieci spacerując po lesie spędziły czas na świeżym powietrzu, w otoczeniu pięknej przyrody. Zbierały dary jesieni do kącików przyrody. Mogły poznać przyrodę patrząc, dotykając, słuchając.

listonosz– nawiązaliśmy kontakt z Urzędem Pocztowym w Trzcianie, zorganizowałyśmy spotkanie z listonoszem, wujkiem jednej z dziewczynek. Opowiedział nam o swoim zawodzie, wytłumaczył nam jaką drogę przebywa list od nadawcy do adresata, na koniec zabrał listy do Świętego Mikołaja, które wcześniej przygotowały dzieci.

kucharka – zorganizowałyśmy warsztaty kulinarne dla dzieci z całego przedszkola, podczas których nasza pani kucharka wykonała ciasto na faworki, a przedszkolaki same wykonały chrust, który później z apetytem został zjedzony.

piekarz– wspólnie zorganizowałyśmy spotkanie z piekarzem, tatą jednej z dziewczynek, który pokazał nam jak powstaje chleb, przygotował go na naszych oczach, a panie z kuchni upiekły. Później każda z grup zrobiła pyszne kanapki ze świeżego, wiejskiego chleba.

pomoc dentystyczna– przedszkole nawiązało kontakt z pomocą dentystyczną, która przeprowadziła z przedszkolakami zajęcia dotyczące higieny jamy ustnej. Korzystając z modelu szczęki,  zademonstrowała dzieciom sposób prawidłowego czyszczenia zębów, aby były czyste i zdrowe.  Omówiliśmy również jakie produkty spożywcze są zdrowe, a które bardzo szkodzą naszym zębom. Pani Justyna przedstawiła również krótką historyjkę obrazkową pt. “Dentysty się nie boję” . Następnie opowiedziała o ważnej pracy stomatologa i wykonywanych przez niego zabiegach leczniczych zębów, do których wykorzystuje on różne narzędzia, które budziły duże zainteresowanie przedszkolaków.

fryzjer– nawiązaliśmy kontakt z mamami  naszych przedszkolaków, które pracują jako fryzjerki. Odwiedziły nasze przedszkole i przeprowadziły pokaz fryzjerski dla każdej z grup. Chętne dzieci mogły skorzystać z usług profesjonalnych fryzjerek. Wykonywały  loki, karbowanie, prostowanie. Wszystkie przedszkolaki były bardzo chętne, a do stanowisk fryzjerskich ustawiały się kolejki.

bibliotekarz – w tym roku szkolnym  odwiedziliśmy także  Bibliotekę Publiczną , która mieści się w budynku Urzędu Gminy w Trzcianie. Pan bibliotekarz pokazał dzieciom regał z książkami , bajkami dla dzieci, zapoznał ze sposobem wypożyczania książek, opowiedział o swojej pracy a także wspólnie wysłuchaliśmy bajki o „ Trzech świnkach”.

 

Skip to content