„Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.”

Jan Paweł II

Wszyscy bardzo dobrze wiemy, jak ważna jest świadomość przynależności do grupy społecznej, kraju w którym żyjemy, rodziny. Miesiąc maj dostarcza nam możliwości do modelowania postaw szacunku do historii naszego kraju oraz symboli narodowych. Chcąc uczcić majowe święta, dzieci z naszego przedszkola, w rękach trzymając flagę Polski wspólnie, głośno odśpiewały piosenkę „Jestem Polakiem”.

Skip to content