Dbając o bezpieczeństwo dzieci w naszym przedszkolu w dniu 02.06. 2023r. odbyła się próbna ewakuacja. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji – szybkiej, zorganizowanej i pozbawionej elementów paniki. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Nad prawidłowym przebiegiem akcji czuwał pan strażak aspirant sztabowy Stanisław Gutowski, któremu serdecznie dziękujemy.

Skip to content