17.06.2024r. w naszym przedszkolu miały miejsce praktyczne ćwiczenia ewakuacji. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. W próbie tej wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu grupy przedszkolne oraz cały personel placówki. Na umówiony sygnał dźwiękowy zgodnie z procedurą ewakuacji wszyscy sprawnie opuścili budynek przedszkola wyjściami ewakuacyjnymi. Cała akcja przebiegała bez zakłóceń.  Ewakuacje wizytował strażak aspirant sztabowy Pan Stanisław Gutowski, za co serdecznie dziękujemy.

Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają ważną rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają dzieci oraz kadrę pedagogiczną i pracowników do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

 

Skip to content