W podziękowaniu za wieloletnią współpracę, profesjonalizm, serce i życiową mądrość,

z życzeniami wszystkiego najlepszego na emeryturze.

Dyrektor Grono Pedagogiczne, Rodzice, Dzieci i Pracownicy Przedszkola

W czerwcu 2024. pożegnaliśmy odchodzącą na emeryturę nauczycielkę przedszkola – Panią  Marię Łukasik . Na początku głos zabrały dzieci dziękując za trud włożony przez Panią Marię w ich nauczanie i wychowanie. Następnie swoje życzenia złożyła przedstawicielka rodziców. Dyrektor przedszkola w imieniu własnym, wszystkich pracowników przedszkola, ze wzruszeniem w głosie pożegnała odchodząca na zasłużoną emeryturę koleżankę.
Dla Pani Marii  kończy się czas trudnej, ale jakże satysfakcjonującej pracy nauczyciela przedszkola. Zaczyna się czas zasłużonego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.
“Dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie w edukację i wychowanie, za każdy dzień spędzony razem. Dziękujemy za olbrzymie serce, pracę i troskę o sprawy przedszkola”. Pani Dyrektor podkreśliła, że, droga zawodowa Pani Marysi naznaczona była prawdziwym zamiłowaniem do pracy nauczycielskiej, którą potrafiła połączyć z wykonywaniem swoich obowiązków z pasją. Złożyła podziękowanie za każdy dzień spędzony w naszym przedszkolu, za cierpliwość  i wytrwałość w kształtowaniu setek dziecięcych charakterów. Za  wyrozumiałość, za doświadczenie i profesjonalizm.
Pani Marysiu –  jeszcze raz dziękujemy za każde słowo, życiową mądrość i otwarte serce, życzymy aby dalsze lata upływały w zdrowiu, szczęściu i spokoju, aby wszystkie plany i marzenia spełniły się właśnie teraz, aby znalazła Pani czas dla siebie, czas na realizację swoich pasji.
Skip to content