Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

HISTORIA PRZEDSZKOLA W TRZCIANIE

Powstanie Publicznego Przedszkola w Trzcianie wiąże się
z Aleksandr
ą Emilią Młynarską, która wywodziła się z tej miejscowości. W 1946 roku została przyjęta i zatrudniona jako nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej
w Trzcianie. Dwa lata pó
źniej w 1948 roku wyszła za kolegę ze szkoły Józefa Stanisza. Od Marii Staniszowej małżeństwo otrzymało działkę na której wybudowali dom. Koleje losu sprawiły, że dom został sprzedany, kupił go Wydział Oświaty
w Bochni, który otworzy
ł w nim przedszkole.

Po wielu latach funkcjonowania placówki w roku 1989 rozpoczęto rozbudowę przedszkola, dobudowując okazałe skrzydło budynku. Przez długie lata funkcję zasłużonego dyrektora Przedszkola pełniła Leokadia Ujejska, która po długiej i ciężkiej chorobie opuściła nas wstępując w progi wieczności 19 lutego 1996r.

Leokadia Ujejska

Obowiązki dyrektora przejęła Maria Tabor z Oddziału Przedszkolnego w Łąkcie Dolnej.

Maria Tabor

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 01 września 1996/7, obowiązki dyrektora objęła Lidia Zdebska.

Lidia Zdebska

W przedszkolu funkcjonowały dwa oddziały liczące 39 przedszkolaków. Dzieci uczęszczały do dwóch budynków: jeden macierzysty budynek przedszkola w trakcie rozbudowy, drugi zaadoptowany 1983 roku na potrzeby przedszkola z budynku pobliskiej poczty.

02 listopada 1998 roku sześciolatki wprowadziły się do pięknej, przestrzennej sali w nowej części przedszkola. Ogromną zasługę w staraniach o funkcjonowanie przedszkola
w Trzcianie wykazywa
ł sołtys wsi Trzciana Eugeniusz Burek określany mianem ,,Przyjaciela przedszkola i dzieci.

Eugeniusz Burek

Dnia 23 stycznia 2001 roku po okresie 11 lat nastąpiło uroczyste przekazanie i poświęcenie budynku (szkolno-przedszkolnego) Przedszkola w Trzcianie. Poświęcenia dokonał ks. Proboszcz Władysław Jemioło, a Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak przedstawił historię rozbudowy placówki i wraz z zaproszonymi gośćmi dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.

ks. Władysław Jemioło

Wójt Gminy Trzciana Józef Nowak

Z dniem 01 września w roku szkolnym 2002/3 przedszkole zostało włączone w Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Trzcianie, a funkcję dyrektora pełniła wówczas Anna Bielak.

Anna Bielak

W 2008 roku nastąpiła kolejna reorganizacja placówek oświatowych przez utworzenie Zespołu Placówek Oświatowych w Trzcianie w skład którego weszły: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole, a obowiązki dyrektora objął Andrzej Kącki, który
w porozumieniu z Wójtem Józefem Nowakiem i Rad
ą Pedagogiczną powołali wicedyrektor ZPO w Trzcianie- Renatę Paruch.

Andrzej Kącki

Renata Paruch

W lutym 2011 roku funkcja wicedyrektora ZPO w Trzcianie została powierzona Barbarze Szumańskiej, która pełniła swoje obowiązki do roku 2020 i przeszła na emeryturę.

Barbara Szumańska

Od 01 września 2020 roku dyrektor Andrzej Kącki ZPO w porozumieniu z Wójtem Cezarym Stawarzem i Radą Pedagogiczną, obowiązki wicedyrektora ZPO w Trzcianie powierzył Lucynie Wrona.

Lucyna Wrona

Przez cały okres funkcjonowania przedszkola w Trzcianie przeprowadzono szereg prac
z zakresu modernizacji i usprawniania dzia
łalności w realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych na rzecz ,,małego dziecka.” Odkąd istnieje przedszkole, bardzo dużym zaangażowaniem wykazują się Rodzice, którzy zawsze wspierali i wspierają materialnie działalność placówki przedszkolnej.

Obecnie Publiczne Przedszkole liczy 6 oddziałów, jeden oddział zerowy mieści się w Szkole Podstawowej. Do przedszkola uczęszcza w roku szkolnym 2020/21 , aż 131 przedszkolaków z różnych miejscowości gminy Trzciana, Łapanów, Żegocina i Limanowa. Są to dzieci w wieku od 2,5 do 6-lat.

W roku 2020 realizowany jest projekt unijny – ,,Nowy oddział przedszkolny w Trzcianie” dzięki, któremu utworzono jeszcze jeden oddział przedszkolny dla dzieci 3-4 letnich, dostosowano toalety do potrzeb małych dzieci w jednej z sal, bardzo bogato wyposażono przedszkole w pomoce dydaktyczne, zabawki, nowoczesny sprzęt ICT, zmodernizowano plac zabaw, ośmiu nauczycieli podniosło kwalifikacje, a przedszkolaki przez cały rok szkolny brały udział w dodatkowych zajęciach rozwijających kompetencje kluczowe
i wyrównuj
ące szanse.

Dnia 05 marca 2021 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ,,Nowego oddziału przedszkolnego w Trzcianie” z udziałem władz województwa małopolskiego. Swoją obecnością zaszczycili przedszkole: Wicewojewoda Małopolski Ryszard Pagacz, Poseł na Sejm Wiesław Krajewski, Radny Województwa Małopolskiego Piotr Dziurdzia, którzy w asyście Wójta Gminy Trzciana Cezarego Stawarza i Dyrektora ZPO Andrzeja Kąckiego dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

Obecnie zrodziła się koncepcja wybudowania nowoczesnej na miarę XXI wieku placówki żłobkowo-przedszkolno-integracyjnej na działce obok Orlika. Mamy cichą nadzieję, że plany się zrealizują

EMAIL

przedszkoletrzciana@interia.pl

Telefon

14 613 60 27

Adres

Trzciana 300
32-733 Trzciana

Skip to content