Publiczne Przedszkole

w Trzcianie

„Nowy oddział przedszkolny w Trzcianie”

Projekt Unijny „Nowy oddział przedszkolny w Trzcianie” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 ROZWÓJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, Poddziałanie 10.1.2 WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE – SPR z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu to 852,820,71 gr./dofinansowanie ze środków UE: 712,895,71gr.

Nr. projektu: RPMP.10.01.02-12-0194/19-00

Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym dzieci zamieszkujących na terenie Gminy Trzciana i okolic poprzez utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz organizację dodatkowych zajęć wyrównujących szanse i kształtujących kompetencje kluczowe dla 125 dzieci w okresie od 01 września 2020 do 31 sierpnia 2021r. Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym oraz podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej pracującej w przedszkolu.

EMAIL

przedszkoletrzciana@interia.pl

Telefon

14 613 60 27

Adres

Trzciana 300
32-733 Trzciana

Skip to content